Program szkolenia Master Class:

 • Aspekty formalne świadczenia usług kosmetologii estetycznej
 • Zasady BHP w gabinecie kosmetologii i medycyny estetycznej
 • Rodzaje wypełniaczy
 • Klasyfikacja preparatów: filler, voluma
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Procedury przygotowania klienta do zabiegu
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 • Analiza preparatów dostępnych na rynku
 • Znieczulenia – technika aplikacji
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Formularz świadomej zgody na zabieg
 • Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
 • Analiza poszczególnych etapów zabiegu,
 • Techniki iniekcji: Russian, Hollywood lips, dr Garunova, autoryzowaną dr Sambuca, zatrzaskową, paproci
 • Modelowanie ust.
 • Konturowanie czerwieni wargowej.
 • Zasady postępowania po zabiegu
 • Analiza ewentualnych powikłań

Samodzielne wykonywanie zabiegów powiększania, modelowania i konturowania ust różnymi technikami, jak: Russian, Hollywood lips, dr Garunova, autoryzowaną dr Sambuca, zatrzaskową, paproci przez uczestników szkolenia

Praktykowane podczas szkolenia okolice zabiegowe zależą od wskazań występujących u modeli/modelek, które są oceniane podczas konsultacji przedzabiegowych przez MSP wspólnie z uczestnikami szkolenia

W szkoleniu może wziąć udział osoba, która ukończyła szkolenie z wypełniania ust potwierdzone certyfikatem oraz posiada tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych i udokumentowane 3-letnie doświadczenie zawodowe lub ukończone studia I lub II stopnia z zakresu kosmetologii oraz ukończone szkolenie z wypełniania ust lub ukończone studia medyczne na kierunku lekarskim, stomatologicznym lub pielęgniarskim i ukończone szkolenie z wypełniania ust.

Czas trwania szkolenia: 6 – 7 godzin

Wielkość grupy: do 2 osób

cena 3500 PLN